+36202538924

A Mese habbal című webkonferencia ötödik része

Egy magára kicsit is adó hercegnő – éljen bár falun vagy Budapesten, a 21. században – maga köré álmodja a saját meséjét.

A mese az ember olyan képességeit őrzi, amelyek nem ismerik a lehetetlent: ha a hős valamit el akar érni, megtalálja a megfelelő formát és segítőt a cél eléréséhez. Boldizsár Ildikó

A mese a határtalan lehetőségek birodalmába vezet el bennünket.

Nincs lehetetlen!

üzleti lehetőség

A mese, bármilyen mágikus fogalmakat használ is, sosem mondja, hogy valami megvalósíthatatlan. Az archaikus mesék leginkább abban segítenek, hogy megtaláljuk a belső erőnket, illetve külső segítségeinket is, hogy megvalósíthassuk a vágyainkat. Váratlan felismerésekkel is szembesülhetünk egy mesét hallgatva. A hős rájön egy élet-halál kérdés megoldására, s ez a felismerés lökést adhat a hallgatónak is, hogy megoldjon egy régen halogatott problémát, vagy éppen más irányt adjon az életének.
A tündérmeséknek fontos szereplői és kellékei általában emberfeletti tulajdonságokkal rendelkező emberek, állatok, növények, tárgyak: óriás vagy éppen törpe, fanyűvő, sárkány, terülj asztal, Aladdin lámpája, varázsgomba stb. A mesehősöknek mindig segít valaki: boszorkány, tündér, táltos paripa, vagy akár egy mágikus mondat.

A mese olyan „helyszínre” viszi el az embert, ahol ritkán jár: a tudattalanba, az ősképek birodalmába, ezért már maga a megmerítkezés is felszabadító erővel hat. Boldizsár Ildikó

A mese olyan történet, amelyben mindenért meg kell dolgozni, semmi sem magától szép és jó, semmi sem magától működik rendben. A hős épp azért jár be egy utat, hogy széppé, jóvá, működővé tegye maga körül mindazt, ami rút, rossz vagy működésképtelen. Boldizsár Ildikó

A főhős küzdelme nem csak önmagáért folytatott küzdelem. Erejét mindig jóra fordítja; rendet tesz, visszaállítja a világ egyensúlyát. A győzelemhez, a megvalósításhoz belső tartás szükséges: nemesnek és királyfinak kell lenni. Királyfivá kell érni.…

Tedd azt, amit akarsz.” Michael Ende: Végtelen történet

Ezek a szavak nem azt jelentik, hogy az ember bármit megtehet, amihez kedve van, hanem hogy a VALÓDI VÁGYÁT kell megtalálnia és követnie, aminél semmi sem nehezebb… de azt is jelenti, hogy közben ne ártsunk másoknak. Erről a mélységes titokról sokszor magunk sem tudunk (pontosabban: nem vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy szembenézzünk vele!), és a hozzá vezető úton nagyon könnyű eltévedni.
A Hős elindul, győz és visszatér. Visszatér, hiszen nemcsak az a feladat, hogy a király vagy a császár az élet vizének vagy egy gombának köszönhetően elérje a halhatatlanságot, hanem az is, hogy a világ ebből profitáljon.
Végtelen történet: Konrád úr Barnabásnak:
„Vannak emberek, akik sohasem jutnak el Fantáziába, meg olyanok is, akik eljutnak ugyan, de aztán örökre ott maradnak. Kevesen vannak, akik eljutnak oda, majd vissza is térnek. Akárcsak te, Barnabás. És az ilyenek gyógyítják meg mind a két világot.”